Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Hayvancılık
İlimizde, yaklaşık 101.874 olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının %32’sini koyun (32.788), % 65’ini sığır ve manda (65.993), %3’ünü keçi (3.493) oluşturmaktadır.
Büyükbaş hayvanların % 28’i yerli, % 46’sı melez ve % 26’sı kültür ırkı hayvanlardır. En fazla hayvan yetiştiriciliği Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerimizde yapılmaktadır. Kümes hayvanlarının sayısı 44.190 civarındadır.
İlimizde bulunan alabalık üretim tesislerinin sayısı 36’ya ulaşmış olup toplam kapasiteleri 4.130 ton/yıldır. Mevcut tesislerin 18 adedi karada üretim yapan tesisler olup toplam kapasiteleri 232 ton/yıl, 18 adedi ise baraj göllerin ağ kafeslerde üretim yapan tesisler olup bunların toplam kapasiteleri ise 3.898 ton/yıldır. Kürtün Baraj gölü’nde 11 adet ağ kafes işletmesi, Torul Baraj Gölü’nde ise 7 adet ağ kafes işletmesi halen üretimlerine devam etmektedirler.
Arıcılıkta ise yaklaşık 41.383 adet kovan arı bulunan ilimizde, yıllık ortalama bal üretimi 689,65 ton, balmumu üretimi ise 29,05 ton civarındadır.