Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Tarım

İlimizin 657.500 hektarlık toplam arazinin ancak 113.685 hektar (% 17,29) kadarı tarıma elverişlidir. Geriye kalan 216.915 hektarı ( % 32,99) çayır ve mera, 164.655 hektarı (% 25,04) orman ve fundalık, 162.245 hektarı (% 24,68)’da faydalanılamayan alanlar oluşturmaktadır.  

 
İşlemeli tarım yapılan 113.685 ha arazinin; % 78,5’i Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerini kapsayan Yukarı Fırat Havzasında, % 21,5’i Merkez İlçe, Torul ve Kürtün ilçelerini kapsayan Çoruh Havzasında bulunmaktadır. 
 

 

Organik Tarım

 

İlimiz; hububat, bakliyat, yem bitkileri, ıtri bitkileri, pestil-köme-dut pekmezi ve balıkçılık alanlarında organik tarım yapmaya elverişlidir. Türkiye'nin en büyük organik tarım tesisi Kelkit İlçemizde bulunmakta olup, ilimizde günlük olarak 26 ton organik süt üretimi gerçekleşmektedir. Bunun 17,5 tonu; Kelkit ilçemizde bulunmakta olan Ülkemizin en büyük organik süt işletmesi olan Doğan Organik A.Ş. tarafından, 8,5 tonu ise bu işletmeye bağlı sözleşmeli organik süt üreticileri tarafından üretilmektedir.