Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Köprüler

BALCILAR  MAH.( YAZILITAŞ) KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı,13 metre uzunluğunda 3.70 metre genişliğinde 8.50 metre yüksekliğinde moloztaş örgülüdür.Günümüzde hala kullanılmaktadır. 
GÜVEMLİ (HAVİYANA) KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı,İlçenin 12 km.güneyinde bulunan Güvemli Köyündedir.10.20 metre uzunluğunda 2.85 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindedir. Düzgün yontma taşla yapılı tek kemeri vardır.Yan duvarları moloz taşla örgülüdür.Üzerinden ise beton köprü ile geçiş sağlanmaktadır. 
SALİHBEY KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesi Merkez Çit Deresi üzerindedir.Tek sivri kemerlidir. Kemer düzgün yontma taşla,üzeri ve yan bağlantılar ise moloz taşla örülüdür.
SARIBABA KÖYÜ KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Kürtün İlçesi Sarıbaba Köyündedir. Tek kemeri yontma taştan inşa edilen yapının diğer kısımları moloz taşla tamamlanmıştır. Köprünün bulunduğu dere  üzerinde 9 adet daha tarihi kemer köprü mevcut iken, büyük bir sel felaketi sonucu hepsi yıkılmış geriye tek bu köprü kalmıştır. Bu köprü söz konusu sel felaketinde tahribe uğradığı halde  ayakta kalmış ve köylüler tarafından onarılarak, korkulukları sonradan ilave edilmiştir.
KROM KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Merkez Yağlıdere Köyü Krom Vadisindedir. Düzgün yontma taşla yapılmış olan yuvarlak kemerin benzerlerinden farkı çevresinin moloz taşlarla tamamlanmamış olmasıdır.
YAĞLIDERE (BAZBENT)KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Merkez Yağlıdere Köyü  vadisinde yer almaktadır.Tek ve geniş kemeri düzgün yontma taşla, diğer kısımları moloz taşlarla tamamlanmıştır. Korkulukları sonradan onarım sırasında yapılmıştır.    
TOHUMOĞLU KÖPRÜSÜ
 
  
 
Gümüşhane-Erzurum yolunun Tohumoğlu kesimindedir.Selçuklu dönemi yapısı olduğu sanılmaktadır.İki gözlü hafif sivri kemerli bir köprüdür.Küçük taşlardan yapılmıştır.Gözlerindeki küçük nişlerin çinilerle süslü olduğu söylenmektedir.Ekim- 1575 Ferruh Zad Oğlu Halebi tarafından yaptırılmıştır. 
 
Aynı tarihlerde yapılan Gümüşhane kent merkezindeki Köprübaşı Karakolunun yanında yer almaktadır ve Gümüşhane Köprüsü olarak isimlendirilmektedir. 

Aynı tarihlerde yapılan her iki köprünün de ilginç bir hikayesi ortaya çıktı. Rivayete göre; Karadeniz’den hacca gitmek için yola çıkan ve Gümüşhane’de dinlenmek için mola veren iki arkadaştan biri olan Ferruh Zad Oğlu Halebi gece gördüğü bir rüya üzerine Gümüşhane’de kalmaya karar verir. Diğer arkadaşına ‘Sen git Mekke’ye. Ben gece rüya gördüm. Bana rüyamda benim haccımın Gümüşhane’de olduğu söylenerek bu köprüleri yapmam istendi’ der. Diğer arkadaşını Mekke’ye gönderip kendisi Gümüşhane’de kalan Halebi, Harşit Çayının üzerine Ekim 1575 tarihinde her iki köprüyü de yaptırır.
 
 
2012'de onarılan Tohumoğlu Köprüsü
KÖPRÜBAŞI KÖPRÜSÜ
 
 
 
İlçe Merkezinin kuzeyinde ve Gümüşhane-Trabzon yolu üzerindedir.Kesme taştan,özenli bir taş örgüsüyle yapılmıştır.Tek gözlü ve sivri kemerlidir.Kesme taştan korkulukları vardır.Yapı sağlam olup,günümüzde kullanılmaktadır.     
HARŞİT KÖPRÜSÜ
 
 
Torul İlçe Merkezinde bulunan köprünün yapımı 1890’dır. 68.25 metre boyunda 6 metre genişliğinde 9.30 metre yüksekliğinde düzgün  kesme taştan yapılmış,yuvarlak kemerli 3(üç) gözlü iki topuklu Dere yatağı içindedir. İki ayağı ve kenarlarındaki ayaklar üzerine kurulmuştur.Korkulukları kesme taştan yapılmıştır.Günümüzde hala kullanılmakta olup,bir araç geçişine uygun genişliği vardır.İlçe Merkezinin iki yakasını bir birine bağlayan tek köprüdür.     
TAŞ KÖPRÜ
 
 
 
Yapı,Torul İlçesi kalkanlı Köyü içerisindedir.Köprü eski Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindedir. Tek gözlü ve yuvarlak kemerli yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilmiştir.    
SANTA KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Merkez  Dumanlı Köyü sınırları içerisindedir. Çakallı Mahallesini Zurnacili mahallesine bağlamaktadır.Tek gözlü yuvarlak kemeri düzgün yontma taşla, diğer kısımlar moloz taşla örülüdür.     
KEMER KÖPRÜ
 
 
Merkez Dibekli Köyündedir. Tek Kemer gözlü olarak inşa edilmiştir.Kemer kısmı yuvarlak olup,moloztaş işciliklidir.  
ÇANAKÇI KÖYÜ KÖPRÜSÜ
 
 
Şiran İlçesi Çanakçı Köyü deresi üzerinde Çanakçı-Ören kale köyüne ulaşan yolun üzerine inşa edilmiştir. Yapı tek kemerli yüksekliği ve eni 5 metredir.Köprü sert kesme taşlardan yontularak yapılmış, üzerinde hicri 1424 tarihli Arapça yazılı bir yazı bulunmaktadır.Yapı halen kullanılmaktadır.  
KANBERLİ KÖPRÜSÜ
 
 
Merkez Canca Mahallesindedir.Harşit Çayı üzerende yer alan köprü tek gözlü yontma taşlarla inşa edilmiştir.Osmanlılar döneminde yapıldığı sanılmaktadır.Kısmi bir onarımdan geçirilen köprünün kitabesi yoktur.     
SÜLEYMANİYE KÖPRÜSÜ
 
 
Eski Gümüşhane’de Camii Sağır Mahallesinde yuvarlak kemerli, tek gözlü moloz+kesme taştan yığma tekniğinde yapılmıştır.Korkuluğu ve yazıtı yoktur.Üzeri toprak olup, kemeri payanda ile desteklenmiştir.  
İLECİK KÖPRÜSÜ
 
 
İlçe Merkezine 30 km.mesafededir.Yapı,İlecik Köyü Cizere deresi üzerinde tek gözlü,sivri kemerli 25.80 m.uzunluğunda 3.70 metre genişliğinde 8 metre yüksekliğindeki köprü Cenevizliler zamanında yapılmıştır.
GÜMÜŞKAYA(YUKARI KODİL) KÖPRÜSÜ
 
 
Gümüşkaya Köyü yolu üzerindedir.Tek gözlü ve kesme taştan yapılmıştır.Hafif sivri kemerlidir.Günümüzde kullanılmaktadır.   
YALINKAVAK KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesi Yalınkavak Köyü içerisindedir.Tek yuvarlak kemerli olan köprünün,kemer taşları düzgün yontma taşla diğer kısımları moloz taşla örgülüdür.Daha sonra üzerine beton köprü yapılmış olup, beton köprünün üzerinde ise korkuluklar yapılmıştır.
MAMATLI MAH.KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı,Torul İlçesi  Ugurtaş Köyü Manatlı mahallesine giden yol üzerindedir. Ayakları iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur.Düzgün yontma taşla yapılan kemerin diğer kısımları moloz taşla tamamlanmıştır.    
ORTA MAH.KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesine 25 km. mesafede Gümüştuğ Köyü Orta Mahallesindedir.Tek Kemerli düzgün yontma taşlardan yapılı Yan duvarları moloz taşla örgülüdür.Üzerinden yeni yapılan bir beton köprüyle geçiş sağlanmıştır. Köprü 8.70 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindedir.   
KEMER KÖPRÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesine 25 km.mesafede Gümüştuğ köyünün Baş Mahalle yerleşimindedir. Tek kemerli olan Köprünün Kemeri düzgün yontma taştan yan duvarları ise moloz taştan örülmüştür. Günümüzde halen kullanılmaktadır.   
KEMER KÖPRÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesi Dedeli Köyündedir. Sarp bir dere üzerinde  ulaşımı sağlayan köprünün,kemeri düzgün yontma taşla,diğer kısımları moloz taşla yapılmıştır. Yapı sulama ve geçiş amaçlı olarak kullanılmıştır. 
KOPUZ KÖYÜ KÖPRÜSÜ
 
 
Köyün Kuzeybatısında yer almaktadır.9.70 metre uzunluğunda 2.50 metre genişliğinde 2.90 metre yüksekliğinde tek gözlü, yuvarlak kemerli olup, Kemeri düzgün kesme taştan,yan duvarları ise moloztaştan örülmüştür.   
YILDIZ KÖYÜ KÖPRÜSÜ
 
 
Yıldız Köyünde bulunan yapı, İlçenin 14 km.Güney batısındadır.Köyün hemen girişindeki yapı 26 metre uzunluğunda 3.85 metre genişliğinde ve 9 metre yüksekliğindedir. Sivri Kemerli,Kemer kısmı düzgün kesme taştan yapılmış, Yan bağlantı bölümleri ise,moloz taştan örülüdür.Güneydoğusu kısmen yıkık durumdadır.    
SÖĞÜTAĞIL KÖYÜ KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Merkez Söğütağıl köyü içindedir.Düzgün yontma taşla yapılan tek kemerli köprünün diğer kısımları moloz taşlarla tamamlanmıştır.
KEMER KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesi Gülaçar köyü Esentepe mahallesindedir. Yuvarlak kemerli köprünün kemeri düzgün yontma taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Sağlam vaziyette olup,günümüzde kullanılmaktadır.  
MERYEMANA MAHALLESİ KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Kürtün İlçesi yaylalı Köyü Meryemana Mahallesindedir. Tek Kemerli Köprü Yontma taşla inşa edilmiş,diğer kısımlar moloz taşla tamamlanmıştır. Meryemana Kilisesine ulaşımı sağlamak amacıyla yapılmıştır.   
TARİHİ  AT  NALI KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı, Torul İlçesi Zigana (Kalkanlı) Köyünden Zigana Turizm Merkezine giden eski Gümüşhane-Trabzon Devlet Karayolu üzerindedir. Düzgün yontma taşla yapılan yuvarlak at nalı kemerin diğer kısımları düzgün moloz taşlarla tamamlanmıştır.
TAŞ KÖPRÜ
 
 
 
Yapı, Merkez Yağmurdere  Köyü taş köprü mevkiindedir. Taş köprü Yaylası ve çevresi ismini bu Köprüden almaktadır. Köprü iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuş olup, tek gözlü yuvarlak kemeri düzgün kesme taştan yapılmış, diğer kısımları ise moloz taşla tamamlanmıştır. 
TARİHİ İPEK YOLU KÖPRÜSÜ
 
 
Yapı,Torul İlçesi Kalkanlı(Zigana) köyü sınırları içerisinde tarihi ipek yolu üzerindedir.Tek ve sivri kemerli yapının kemeri düzgün yontma taşla yapılmış olup,diğer kısımlar moloz taşla tamamlanmıştır. 
MERYEM ANA KÖPRÜSÜ
 
 
Büyükçit Köyü Vadisinde Çit deresi üzerinde Yaya amaçlı kullanımı için Meryem Ana manastır kilisesine ulaşım amacıyla yapılmıştır.Tek ve geniş gözlüdür.Hafif sivri kemerli küçük taşların ustalıklı dizilmesiyle inşa edilmiştir.Yapının yan duvarları ise moloz taşla örülmüştür.Günümüzde sağlam vaziyette, kullanılmaktadır.   
KEMER KÖPRÜ
 
 
Çit Köyü Halilli mevkiinde olan yapı üzeri birer metre aralıklarla taş kaplamalıdır.27 metre uzunluğunda 11.40 metre yüksekliğinde ve 3.50 metre yüksekliğindedir. Sivri kemerli,tek gözlü olarak küçük taşlardan inşa edilmiştir.Meryem Ana Manastırana ulaşım maksadıyla  ikinci bir köprü olarak inşa edilmiştir.