Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Taşınmazlar

Hizmet Binası Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait olup, Bodrum + zemin + 3 katlıdır. Bina toplam alanı 2.359- m2 dir. Binanın üzerinde bulunduğu 195 ada 35 nolu parselin alanı 2.785m2 dir. Bina oturum alanı 2.359-m2 olup bina hariç kullanılan bahçe alanı 1.984-m2 dir.

Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde 30 Adet lojman bulunmaktadır. Lojmanlardan her bir dairenin alanı 117m2 miktarındadır.