Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Organize Sanayi Bölgesi

ULAŞIM

Hava ve deniz ulaşımı açısından Gümüşhane’ye en yakın il Trabzon; demiryolu yönünden Erzincan’dır. E-97 Uluslar arası karayolu üzerinde bulunan Gümüşhane’nin Trabzon Hava Limanına uzaklığı 100 km., Erzincan demiryoluna uzaklığı ise 130 km dir.

Gümüşhane’nin İstanbul’a uzaklığı 1.095 km., Ankara’ya uzaklığı 754 km., Samsun’a uzaklığı 358 km., Bayburt’a uzaklığı 78 km., Dirabakır’a uzaklığı 527 km., Sivas’a uzaklığı ise 357 km.dir.(Karayolları Genel Müdürlüğü)

 

BÖLGE BAĞLANTI YOLU

OSB Erzincan-Bayburt yolu üzerinde bulunmaktadır. 1500 metre uzunluğundaki yeni yapılan bölge bağlantı yolu 2005 yılı Ağustos ayı sonu itibaren tamamen bitirilmiştir.

 

PARSEL TAHSİSLERİ

Toplam 59 adet parselden 19 adeti tahsis edilmiş olup, 40 adet parsel boştur.

 

NEDEN GÜMÜŞHANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Gümüşhane ilimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, yıllardır büyük illere yönelen nüfus göçünü önlemek için istihdam alanları oluşturmak, ilimizin gelişmiş illerle arasındaki gelişme farklılıklarının giderilerek sosyal ve ekonomik dengenin sağlanması Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinin temel amacını teşkil etmektedir. Organize Sanayi Bölgesi çeşitli sanayi işletmelerinin elverişli bir plan dahilinde geliştirebilmesi amacıyla altyapı ve hizmet tesisleri tamamlanarak, belirli standartlarla işletilmek üzere düzenlenmiş bir sanayi bölgesidir.
Organize Sanayi Bölgelerinin en önemli özelliklerinden biri, bölgede yer alacak sanayi işletmelerinin gerek imar, gerek işletme bakımından ulusal standartlarda olmasıdır.
Altyapı problemleri tamamen çözümlenmiş parsellerden oluşan Organize Sanayi Bölgeleri, sanayicilere ucuz ve uygun arsa arzı yanında, istihdam, planlı kentleşme ile yer altı ve atmosfer kirliliğine ilişkin bütün problemlerin bilimsel düzeyde çözümlendiği bir bölge niteliği taşıdığından, günümüzde özellikle üzerinde durulan çevre kirliliği konularına da çözüm getirmektedir.

 

BÖLGE ALANI KULLANIMI

Gümüşhane OSB'nin oluşumunda hemen her sektör sanayinin ve bunlara bağlı yan sanayinin söz konusu olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle sanayi parsel alanları belirlenirken, her ölçekte ve her sektörde sanayicinin faaliyet gösterebileceği dikkate alınarak, küçük,orta ve büyük işletme niteliğindeki tesislerin yerleşimine imkan verecek bir düzenlemeye gidilmiştir. Ancak fabrika niteliği bulunmayan,atölye, tamirhane, depo gibi işyerleri ile çevreyi aşırı kirletici tesislere bölgede yer verilmeyecektir.
Fiziki yerleşim planı hazırlanırken, yüksek eğimin zararlı etkilerini minimize etmek için, sanayi parselleri alanı düşük eğimli bölümlerine yerleştirilmeye çalışılmıştır.